Zimsko razdoblje, osim dječjih radosti na snijegu, obilježava i češće obolijevanje djece, osobito u dječjim kolektivima poput predškolskih i školskih ustanova. Statistički podaci pokazuju da više od polovice djece odlazi liječniku zbog simptoma akutnih respiratornih infekcija (hunjavica ili prehlada, sinusitis, respiratorni katar, akutni bronhitis). Uzročnici ovih infekcija su virusi i bakterije. Tijekom prvih pet godina […]